.: بچه های دیروز :. دانلود قصه و ترانه
خاطرات شیرین ...
85
تاريخ : سه شنبه 24 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

 دانلود داستان صوتی شماره 2 شرکت صداسرا

عروسی خاله سوسکه

با هنر نمایی : حمید عامری ، منوچهر آذری ، رضا عبدی و ...

دانلود داستان صوتی قدیمی عروسی خاله سوسکه

 کلمات کلیدی : دانلود عروسی خاله سوسکه, حمید عامری, منوچهر آذری, مهین دیهیم, حسین امیر فضلی ,عکس خاله سوسکه

دانلود

 حجم فایل:25MB
بازدید : 848 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

74
تاريخ : سه شنبه 24 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

دانلود داستان صوتی شماره 53 و 54 شرکت قصه گو

حسن و خانم حنا

دانلود داستان شماره 53 و 54 شرکت قصه گو - حسن و خانم حنا (لوبیای سحر آمیز)

 کلمات کلیدی : دانلود پری دریایی, پری دریایی کوچولو, دانلود قصه های صوتی 48 داستان, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, عکس پری دریایی

دانلود 

حجم فایل : 55MB
بازدید : 1080 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

72
تاريخ : سه شنبه 24 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

 دانلود داستان صوتی شماره 6 شرکت صداسرا

آقا موش شکمو 2

دانلود داستان صوتی شماره 6 شرکت صداسرا - آقا موش شکمو 2

 کلمات کلیدی : دانلود جن پینه دوز , دانلود قصه های صوتی 48 داستان, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, نوار کاست قدیمی

دانلود

حجم فایل:30MB
بازدید : 495 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

25
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

 دانلود داستان صوتی زورو 

از مجموعه داستان های توتکست و بهنوش

ضبط شده با صدای اصلی گویندگان فیلم زورو

دانلود داستان صوتی زورو - محصولی از شرکت توتکست و بهنوش

کلمات کلیدی : زورو , دانلود قصه قدیمی, دانل زورو ر, قصه کودکانه, بچه های دیروز , عکس زورو ر

دانلود قسمت اول  حجم فایل:27MB

دانلود قسمت دوم  حجم فایل:25MB
بازدید : 530 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

77
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

دانلود داستان صوتی از شرکت جهان نما

یک بلوط و چهل کلاغ

دانلود داستان صوتی از شرکت جهان نما - یک بلوط و چهل کلاغ

 کلمات کلیدی : دانلود یک کلاغ و چهل کلاغ, دانلود قصه های صوتی جهان نما, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, نوار کاست قدیمی

دانلود

 حجم فایل:18MB
بازدید : 433 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

75
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

دانلود داستان صوتی از شرکت بهنوش

رامین و رامش در جنگل

دانلود داستانی از شرکت بهنوش - رامین و رامش در جنگل

 کلمات کلیدی : دانلود پری دریایی, پری دریایی کوچولو, دانلود قصه های صوتی 48 داستان, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, عکس پری دریایی

دانلود کاست اول : حجم فایل 23MB

دانلود کاست دوم : حجم فایل 23MB
بازدید : 562 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

76
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

دانلود داستان صوتی از شرکت بهنوش

لورل و هاردی  در شکارچی بزرگ

دانلود داستانی از شرکت بهنوش - لورل و هاردی (شکارچی بزرگ)

 کلمات کلیدی : دانلود لورل و هاردی, لورل و هاردی, دانلود قصه داستان, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, عکس لورل و هاردی

دانلود کاست اول : حجم فایل 20MB

دانلود کاست دوم : حجم فایل 20MB

...

لینک ها اصلاح شد . با تشکر از مدیریت گالری صنایع دستی ترنج
بازدید : 430 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

80
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

 دانلود داستان صوتی شماره 6 شرکت قصه گو

گربه چکمه پوش 

دانلود داستان شماره 6 شرکت قصه گو - گربه چکمه پوش

 کلمات کلیدی:دانلود گربه چکمه پوش,دانلود قصه های قصه گو, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, نوار کاست قدیمی dvd9

دانلود

  حجم فایل:12MB
بازدید : 452 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

81
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

  دانلود داستان صوتی شماره 21 شرکت قصه گو

آلیس در سرزمین عجایب 

دانلود داستان شماره 21 شرکت قصه گو - آلیس در سرزمین عجایب

 کلمات کلیدی:دانلود آلیس در سرزمین عجایب,دانلود قصه های قصه گو,سوپر اسکوپ,بچه های دیروز,نوار کاست قدیمی dvd9

دانلود

  حجم فایل:17MB
بازدید : 378 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود

73
تاريخ : دوشنبه 23 دی 1392 | نویسنده : صدا سرا

 دانلود داستان صوتی از شرکت قصه گو

مری پاپینز

دانلود داستان صوتی شرکت قصه گو - مری پاپینز

 کلمات کلیدی : دانلود جن پینه دوز , دانلود قصه های صوتی 48 داستان, سوپر اسکوپ, بچه های دیروز, نوار کاست قدیمی

دانلود

 حجم فایل:15MB 
بازدید : 546 مرتبه | موضوع : دانلود قصه های صوتی قدیمی و خاطره انگیز

آموزش دانلود